Serbski motiw za skulpturu

wutora, 24. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Młoda wuměłča Rosalie Buchtal z Flensburga dźěła we wobłuku lětušeje Miłočanskeje rězbarskeje dźěłarnički na figuromaj z duboweho drjewa. Milenka Rječcyna je so z njej rozmołwjała.

Kak sće scyła k tomu přišła za dźěłarničku so přizjewić?

R. Buchtal: Mój nan, kiž je wuměłc, dósta wotpowědne informacije z towarstwa Kamjenjak, kotrež je mi dale po­srědkował. Sym so za dźěłarničku po­ža­dała, byrnjež sej njemysliła, zo šansu dóstanu tule tworić. Dóstawši připrajenje pak běch jara zbožowna.

Što je Was k tomu pohnuło dźěłać na postawomaj, kotrejž zwobraznjatej Serbowce w katolskej narodnej drasće?

R. Buchtal: Sym so w přihotach na swoje požadanje za wosebitosćemi regiona rozhladowała. Chcych wědźeć, kak su ludźo tule žiwi. Serbska drasta je mje jara narěčała. Mam ju za rjanu, a tak sym so roz­sudźiła tworić skulpturje w žiwej wulkosći. Model twórby w mojim požadanju je drje jury přeswědčił.

Sće hižo wo dwurěčnej a bikulturnej Łu­žicy wědźała?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND