Klimowu změnu njewobkedźbuja

wutora, 05. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Hladajo na pohórnistwowu krajinu Janšoj­skeje brunicoweje jamy jewja so ćeže nastupajo dnownu wodu, kotrež je wobswětowy zwjazk Zelena liga wotkrył. Bianka Šeferowa je so pola čłona zwjazka Renéja Šustera wobhoniła.

Kotry problem je z dnownej wodu w zwisku z Janšojskej brunicowej jamu?

R. Šuster: Nimo aktualnych ćežow, zo w brunicowej jamje wjace dnowneje wody wotklumpaja hač dowolene, tež dalši problem zwěsćichmy: Kotry staw dnowneje wody změjemy po hórnistwje, štož je koncern Łužiska energija a milinarnje (LEAG) wopak wobličił. Model wšak so na cyłkowne rekultiwěrowanske planowanje poćahuje!

Kotre ramikowe wuměnjenja měli so wobkedźbować?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND