Jězor trjeba zaso nowe žiwjenje

srjeda, 10. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Werner Petrick je předsyda towarstwa Rebelojo Hórnikečanskeho jězora, kotrež sobotu we Wulkich Ždźarach informaciski dźeń wuhotuje.  Foto: Andreas Kirschke Werner Petrick je předsyda towarstwa Rebelojo Hórnikečanskeho jězora, kotrež sobotu we Wulkich Ždźarach informaciski dźeń wuhotuje. Foto: Andreas Kirschke

Wot lěta 2014 je Hórnikečanski jězor dospołnje zawrjeny. Po zesuwanju zemje 11. měrca 2021 so wotewrjenje jězora wo dalše lěta dliji, najskerje hač do lěta 2030. To by była katastrofa, měni Werner Petrick, předsyda towarstwa Rebelojo Hórnikečanskeho jězora. Tón přeprošuje 13. awgusta wot 11 hodź. na informaciski dźeń. Andreas Kirschke je z nim porěčał.

Knježe Petricko, wo čo na lětušim dnju Hórnikečanskeho jězora póńdźe?

W. Petrick: Chcemy wo swojich aktiwitach informować. Na dnjowym porjedźe stejitej lońša rozprawa a naše stejišćo wo napjelnjenju zesuwaneho kotoła. Dale chcemy so wo wotškódnjenju a wo poćežowanjach zawrjeneho jězora dla rozmołwjeć.

Kak wulke waše towarstwo je?

W. Petrick: Wobstejimy wot lěta 2013 a mamy nětko 50 čłonow. Woni bydla w Koblicach a Wulkich Ždźarach, ale tež w Budyšinje, Kamjenicy a Drježdźanach. Su to stanowarjo, wudźerjo, zahrodkarjo a wobydlerjo. Wšitcy smy z jězorom a jeho přirodu zwjazani a starosćimy so wo jeho přichod.

Što měniće wo napjelnjenju zesuwaneho kotoła?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND