Situacija je so přiwótřiła

wutora, 22. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Trochu wjace hač sto dnjow je tole dźěłowe městno předsydy zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Stefana Andersa.  Foto: Marian Wjeńka Trochu wjace hač sto dnjow je tole dźěłowe městno předsydy zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Stefana Andersa. Foto: Marian Wjeńka

Spočatk awgusta je Stefan Anders nastupił zastojnstwo předsydy zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe. Wo jeho dźěle w prěnich sto dnjach je so Marian Wjeńka z nim rozmołwjał.

Knježe Anderso, kak sće so mjeztym do swojeho noweho zastojnstwa zažiwił?

S. Anders: Myslu sej cyle derje, ale sym přeco hišće při tym so zažiwić. Sym pak, mi so zda, na dobrym puću. Poněčim so prěnje rutiny wuwiwaja, tak zo sym dobreje mysle, zo budźe tale prěnja faza bórze wotzamknjena.

W kotrym stawje sće zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe wot swojeho předchadnika přewzał?

S. Anders: Zarjadniski zwjazk je tak derje organizowany, zo poprawom wšitko běži. Kóždy wotrjad wě kotre su jeho nadawki, kóždy sobudźěłaćer ma swoje nadawki na blidźe a je kmany, je w dobrej kwaliće wotdźěłać. Je to potajkim derje fungowacy zarjad.

Što bě najwjetše wužadanje w prěnich tydźenjach?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND