Mysla hižo na festiwal 2025

wutora, 14. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
 Katharina Jurkowa  Foto: Archiw SN Katharina Jurkowa Foto: Archiw SN

Festiwalny wuběrk je wčera w Krawčikec korčmje z Chróšćanami a wjesnjanostu Markom Klimanom festiwal wuhódnoćił. Wo tym je so Marcel Brauman z Katharinu Jurkowej rozmołwjał.

Nawal hosći bě zaso jara wulki – su zastupjerjo dworow z wothłosom spokojom?

K. Jurkowa: Sobotu smy limit skoro docpěli, njedźelu njebě horcoty dla telko wopytowarjow kaž 2019. Lětsa běchu wšitke dwory wot spočatka programa hač do kónca jara derje pjelnjene, tež wosrjedź wsy bě wjele wopytowarjow. Wosebje kofej a tykanc pak njejsu lětsa tak derje předawali. Za 2025 nadźijamy so zaso šěsć wobdźělenych dworow.

Maja wšitcy wobdźěleni wotpohlad, tež za dwě lěće zaso sobu skutkować?

K. Jurkowa: Zasadnje haj. Konkretnje so klětu dorěčimy.

Kak běži stajne zhromadne dźěło mjez wuběrkom a čestnohamtskimi?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND