Schadźowankaz nowostkami

wutora, 21. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

149. schadźowanka bliži so z wulkimi krokami. Wo stawje přihotow a nowosćach je so Maximilian Gruber z režiserku wječora, Katku Pöpelec, roz­mołwjał.

Lětsa přihotujeće zhromadnje ze Symanom Hejdušku schadźowanku hižo štwórty raz – mataj mjeztym tajke něšto kaž rutinu?

K. Pöpelec: Nó haj, za naju je wšak to nětko hakle druha schadźowanka, kotraž so z publikumom w Krónje wotměwa. Přirunujo z lońšimi přihotami móžu tola rjec, zo so wotběhi dale a bóle zjednorjeja. Zakładny system, kotryž smój sebi ze Symanom před lětami zarjadowałoj, dale zdźeržimy, wšako z nim jara derje dźěłamoj: Syman stara so wo chóry a kapały a ja staram so wo kabarety. Moje dźěło wobsteji w tym, zo wotrěču sebi ze skupinami, kajke su jich plany. Zwoprědka ­sebi skeče potom wězo tež předčitam a dawam tón abo tamny tip. Tež rekwizity a podobne leža w mojej zamołwitosći.

Kajki wupada staw přihotow lětsa?

K. Pöpelec: Přihoty su wotzamknjene. Program je w dalokej měrje nastajeny. Pobrachuja jenož hišće poslednje proby, ale tute chcemy pjatk nawječor a sobotu do spočatka programa přewjesć. Schadźowanka móže přińć!

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND