Přinošuja k wudźeržliwosći

wutora, 05. decembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěćace dnjowe přebywanišćo „K wódnemu mužej“ we Worklecach wěnuje so z wosebitym projektom wudźerž­liwosći, zo bychu so surowizny znowa wužiwać móhli. Anja Nowakowa je so wo tym z wjednicu Vanessu Krahl rozmołwjała.

Što chowa so za projektom „Wodpadkowy monster“?

V. Krahl: Zhotowjer „Nuk“ ma hladajo na tutón projekt zaměr, stare bleški a comaki z plasty hromadźić, kotrež maja so recyclować. Z toho produkuja so nowe pěskowe hrajki wobstejace ze 100 proc. recyklata. Tute su za přirodu nješkódne. Mam za jara dobre, zo zamóža so nimo přebywanišćow tež swójby priwatnje za akciju přizjewić. Lětnje so šěsć miliardow plasty preć mjeta a runje w dźěćacych přebywanišćach je to wulki podźěl skóncowanych hrajkow dla. Team našeho kubłanišća je so rozsudźił, tomu zadźěwać a prěnju kročel k polěpšenju na dobro našeho wobswěta kročić.

Kak sće tutón projekt nadešła?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND