Tež Miłorazdale tema

póndźela, 15. januara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Robert Sprejz je wot 1. nowembra oficialnje Trjebinski wjesnjanosta.  Foto: Andreas Kirschke Robert Sprejz je wot 1. nowembra oficialnje Trjebinski wjesnjanosta. Foto: Andreas Kirschke

Wot 1. nowembra je Trjebinski wjesnjanosta Robert Sprejz oficialnje w swojim zastojnstwje. Hižo do toho bě wón hamtski rjadowar. Wo wobsahach jeho dźěła a wo wužadanjach w prěnich sto dnjach po wólbach je so z nim Andreas Kirschke rozmołwjał.

Knježe Sprejzo, bě přewzaće zastojnstwa wjesnjanosty kusk kaž do zymneje wody skočić?

R. Sprejz: Tak móžeš to rjec. Njewědźach dźě, što na mnje čaka. Hnydom na spočatku mějachu so wjacore twarske nadawki přepodać a próstwy wo spěchowanje zapodać. Do wjele temow dyrbjach so najprjedy zanurić.

Kajke je zhromadne dźěło z gmejnskej ­radu?

R. Sprejz: Jara konstruktiwne a z respektom zwjazane. Wězo su tež rozdźělne měnjenja, ale wo nich rěčimy. Mi je wažne, zo su radźićeljo stajnje zapřijeći a zo knježitej pola nas wotewrjenosć a transparenca.

Što sće dotal za hospodarske spěchowanje docpěć móhł?

R. Sprejz: Z rjemjeslniskej komoru sym wo zasydlenju firmow rěčał. Jako hospodarske spěchowanje tohorunja wobhladuju, zo dóstanu po móžnosći domjace firmy nadawki w gmejnje. ­Aktualnje na přikład saněrujemy w Trjebinje towarstwowy dom.

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND