Mortwe zwěrjata hamtej přizjewić

wutora, 30. januara 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Štóž je w přirodźe po puću, wjele dožiwja. Hladajo na někotre situacije, předewšěm jelizo dźe wo namakane mortwe zwěrjata, je wjele prašenjow. Sabina Rötschke z Budyskeho krajnoradneho zarjada so w dźunglu zarjadow derje wuznaje a je na naprašowanje Silke Richter wažne informacije podała.

Što dyrbja ludźo činić, jelizo wuchodźujo so w přirodźe mortwe dźiwje zwěrjata namakaja?

S. Rötschke: Ludźo njeměli so mortweho zwěrjata prošu generelnje dótknyć. Dale měli fota činić. Najlěpje je hnydom z podaćom koordinatow, a jelizo zamołwiteho za hońtwu w kónčinje njeznaješ, ze zdźělenku nišemu hońtwjerskemu zarjadej sposrědkować. Wón to zamołwitemu krajnoradnemu zarjadej pósćele. Tam potom pruwuja, hač so jenož zamołwity za wukonjenje hońtwy informuje na přikład pola mortweje sorny, abo tež weterinarny zarjad. Předewšěm je weterinarny zarjad zamołwity, jelizo wuchodźowarjo na přikład mortwu wódnu dźiwinu abo rubježne ptaki namakaja. W tym padźe maja fachowcy přepytować, hač jedna so wo mrětwu pjerizny.

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND