Natwar Wojerecy pokal zakitował

štwórtk, 31. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Sokoł Ralbicy/Hórki zawěsći sej we Wojerecach 3. městno. Zady wotlěwa Jens Šołta, Handrij Jakubaš, Markus Serbin, Bosćij Lulak a Thomas Schultz; prědku wotlěwa Heiko Zynda, Roman Mjetaš-Wowčer, Stefan Bjeńš a Maik Brězan  Foto: Maik Brězan Sokoł Ralbicy/Hórki zawěsći sej we Wojerecach 3. městno. Zady wotlěwa Jens Šołta, Handrij Jakubaš, Markus Serbin, Bosćij Lulak a Thomas Schultz; prědku wotlěwa Heiko Zynda, Roman Mjetaš-Wowčer, Stefan Bjeńš a Maik Brězan Foto: Maik Brězan

Kónčna tabulka

1. HFC Natwar Wojerecy     16

2. Aktiwist Wojerecy      13

3. Sokoł Ralbicy/Hórki     11

4. Jednota Wojerecy     6

5. HZ Hórnikečanski jězor/Ćisk    5

6. ESV Lok Wojerecy     4

7. SJ Chusej (Kausche)     1


Po njedawnym turněrje w Kulowje su so­ koparjo Sokoła Ralbi­cy/Hórki znowa w hali wubědźowali. Přepro­šenje dósta­chu tónraz wot Natwara Woje­recy. Cyłkownje wobdźěli so w hali powo­łanskošulskeho centruma Konrada Zuse­ho sydom mustwow.

Kopali su cyłki stajnje dźesać mjeńšin w modusu kóždy přećiwo kóždemu. Z tym je poprawom wšojedne hdy, pře­ćiwo komu po mjenowanym modusu hraješ. Poprawom! Hrajny plan předwidźeše mjenujcy hnydom načolnu partiju mjez zakitowarjom pokala a amtěrowacym halowym mištrom Natwar Wojerecy přećiwo Sokołam.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND