Widźał,słyšał, napisał (06.05.19)

póndźela, 06. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Beno Šołta

Wčera wotmě so wažne wutrajnostnosportowe wubědźowanje w Kamjencu – kćenjowy běh – a to mjeztym 21. raz. Prěnje lěta wubědźowachu so běharjo hišće na Pastwinej horje tam kołowokoło Pastwineje hory, a to w awgusće, hdyž běše zwjetša chětro horco. Mjeztym su sportowcy podawk do města přepołožili, hdźež je atraktiwniši za přihladowarjow. Tež parkowanske móžnosće su za nich a sportowcow wězo lěpše. K tomu přińdźe, zo je mejske wjedro zwjetša wjele přijomniše, štož temperatury nastupa. Wčera bě tomu hinak. Wobstejnosće za běhanje běchu w porjadku, za kolesowanje pak jara zymne. Přiwšěm je runje kombinacija sportoweju družinow tak mjenowany duatlon atraktiwna. W Lessingowym měsće rěkaše to šěsć kilometrow běžeć, 24 kilometrow kolesować a hišće raz dwaj kilometraj běžeć. To sy chětro kedźbować dyrbjał. Při běhanju sy so poćił, při kolesowanju pak je zymny wětřik ćěło jara wochłódnił. A při druhim běhanju sy so zaso poćił. Za mnje je to w našej kónčinje sobu najbóle napinace wubědźowanje lěta.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND