Najmłódši wolejbulisća SGB z njewočakowanej bronzu

wutora, 07. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W sakskim wolejbulowym finalu su sej hólcy 7. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija   w Grimmje bronzowu medalju wubědźili.  Foto: Měrko Korjeńk W sakskim wolejbulowym finalu su sej hólcy 7. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija w Grimmje bronzowu medalju wubědźili. Foto: Měrko Korjeńk

Wolejbulisća 7. lětnika Serbskeho gymna­zija Budyšin (SGB) su sej w sakskim finalu wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“ w najmłódšej starobnej skupinje IV mjez šěsć startowacymi mustwami w Grimmje bronzu zawěsćili.­ Turněr dobył je cyłk Sportoweho gymnazija Lipsk.

Hižo 11. raz skwalifikowa so jedne wo­lejbulowe mustwo Budyskeho Serbskeho gymnazija za krajne finale wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“. Do Budyšina wróćichu so dotal z jednej slěbornej a pjeć bronzowymi medaljemi. W Grimmje přidruži so dalša bronza, kotruž njebě něchtó wočakował, dokelž nastupichu štyrjo aktiwni koparjo a jedyn lochkoatlet w finalu najlěpšich šěsć mustwow Sakskeje. Woni dopokazachu, zo zamóža tež wurjadnje wolejbul hrać.

Serbski gymnazij Budyšin – Sportowy gymnazij Lipsk 0:2 (9:25, 5:25)

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND