W Holešowskej Dubrawce su so njedawno tež konjacy sportowcy ze ...

wutora, 04. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W Holešowskej Dubrawce su so njedawno tež konjacy sportowcy ze swojimi zapřahami wubědźowali. Dobyła je jězdźenje přez zadźěwki trójka ze Smjerdźaceje. Pohonč René Bulank, přiwóznik Heiko Buška a kóń Wulkan běchu w cyłkownym hódnoćenju po dwěmaj přeběhomaj najspěšniši. Lěpšina přećiwo dwupřežnym wozam bě ta, zo je jednotliwy kóń krótšo zapřehnjeny hač dwaj­. Foto: Tomaš Šołta

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND