Wubranka w Čěskej hrała

štwórtk, 24. oktobera 2019 spisane wot:

Prěni raz w sportowych stawiznach Serbow­ je wčera Serbska dorostowa kopar­ska wubranka we wukraju hrała, a to w čěskich Kyrkonošach pola sportoweho kluba SK Janské Lázně.

Na koparskim turněrje wobdźělichu so domoródne mustwo z čěskeho kuroweho městačka Janskich Láznjow a dwaj měšanej cyłkaj młodźiny E a młodźiny D Serbskeho Sokoła. Duel Serbja přećiwo Serbam skónči so njerozsudnje 2:2, prěnja partija Serbja přećiwo Čecham 1:0 a druha Serbja – Češa 2:2.

Jako kapitanaj staj serbskej wubrance Damian Jurk z Hórkow a Pius Cyž z Njebjelčic na hrajnišćo wjedłoj, naj­lěpšej třělcaj běštaj Cyžec bratraj Pius a Kilian. Wonaj staj wobaj trójce trjechiłoj.

To wosebite na čěskim mustwje bě, zo hrajachu w nim holcy a hólcy w sta­robje sydom do 15 lět, dokelž maja tam w kóždej starobnej klasy jenož dweju abo třoch koparjow.

Dźensa je so skupina serbskich ko­parkow a koparjow ze štyridnjowskeho lěhwa w Janskich Láznjach zaso na­wróćiła. Matej Wjeńka

Napjata hra z furioznym wukóncom

srjeda, 23. oktobera 2019 spisane wot:

ST Marijina hwězda

– Natwar Němske Pazlicy 3:2 (1:1)

Zestawa domjacych: Hejduška – R. Cyž, Rab, Bělk, Hawš, Wróbl, Ch. Cyž, Jurš (60. Peschmann), Šołta, Eldor (80. Wink­ler), Pjetaš (80. Lipič)

Při najrjeńšim nazymskim wjedrje witachu koparjo ST Marijineje hwězdy kermušnu njedźelu susodow z Němskich Pazlic. Dokelž je Pančičanski šeftrenar Erwin Kleinmann tuchwilu na dowolu, přewza kotrenar Bodo Pjetaš jeho­ zastojnstwo. Hry mjez woběmaj cyłkomaj běchu w zańdźenosći přeco jara­ napjate, tak tež tónkróć. Hač do 88. min. hosćo mjenujcy hišće z 2:1 nawjedowachu, wólnej kopaj w kónčnej fazy pak rozsudźištej derby za domjacych.

Dosć derje do sezony startowali

srjeda, 23. oktobera 2019 spisane wot:
Do sezony 2019/2020 kompletnje nowowutworjene koparske mustwo Budissy Budy­šin ma po wosom hrach w krajnej lize dosć dobru bilancu. Dotal su chowancy trenarja Tomaša Henčla trójce dobyli, trójce njerozsudnje hrali a dwójce přěhrali. Naposledk sydaše druha poražka, a to doma přećiwo Germaniji Mittweida. Z To­mom­ Hagemannom maja Budyšenjo tež wustojneho nadběhowarja. Hagemann je do­tal pjeć króć trjechił. Přichodnu dypkowu hru změje Budissa pola načolnika krajneje ligi Großenhaina. Derby Budissa Budyšin – Jednota Kamjenc budźe 23. nowembra w 14 hodź. w sprjewinym měsće. Foto: Torsten Zettl

Motor hišće prawje njeběži

wutora, 22. oktobera 2019 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki – Drohotka Ramnow 1:4 (0:1)

Zestawa domjacych: Schöne – Schultz, Wałda, Bjeńš, Materna (85. Lešawa), Rawš, Gloxyn, M. Matka (42. K. Matka), Šiman, G. Kurjat (69. M. Kurjat), Domaška

Koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki hromadźa w tej sezonje radšo wonka dypki, doma wšak wočakuja w prěnjej połseriji stajnje najsylnišich cyłki tuteje ligi. Ku­lowej běchu 1:2 podleželi, 2:2 hrajachu přećiwo Hornjemu krajej nad Sprjewju, a nětko dóstachu sej njedźelu wot Drohotki Ramnow samo z 1:4 na měcu.

Wot spočatka Ramnowčenjo poka­za­chu, zo słušeja lětsa k wulkim fawo­ritam na mišterstwo. W Ralbičanskej połoj­cy woni přeco z dwěmaj mužomaj atako­wachu a sej tak spěšnje zaso bul wudobywachu. Po tym kombinowachu so wutrajnje na wrota Willija Schöny. Po jeho zmylku w 15. min. steješe tež hižo 0:1. Flanku Schöne prawje njezapřimny, a wotplacnjeny bul stłóči hóstny nadběhowar jenož hišće přez liniju. Z wulkotnymaj refleksomaj zadźěwa Ralbičanski wrotar na to hnydom dwójce wjetšemu zastatkej. Sokoljo mějachu jenož jeničku prawu móžnosć. Po róžku zhłójčkowa Bosćij Bjeńš bul na łatu. Z 0:1 dźěchu hosćićeljo do kabiny.

Druhe zastupnistwo wolejbulistkow Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy bě swoju sezonu z pokalnej hru zahajiło. Wužadanje bě wulke, wšako hrajne zjednoćenstwo hakle wot minjeneje sezony wobsteji. Nětko po dźělenju (SN wo tym rozprawjachu) mějachu so hrajerki druheho zastupnistwa za nowu sezonu w nowowutworjenym mustwje w krótkim času znowa namakać. Druhe zastupnistwo hraješe tuž prěni raz w tej konstelaciji.

HZ Pančicy-Worklecy II

– Nysa Wolejs II 2:0 (25:10, 25:6)

Hač do poslednjeho wojowali

wutora, 22. oktobera 2019 spisane wot:

SG Weixdorf

– SJ Chrósćicy 3:3 (2:1)

Zestawa hosći: Králíček – L. Zahrodnik (46. Špitank), F. Cyž, Sentivan, B. Cyž, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Zynda, Püschel (63. Matješk), Bogusz, Žur

Po třoch dypkach w derbyju přećiwo Rakečanskemu ST chcychu Chróšćanscy koparjo we Weixdorfje znowa dypkować. Na kumštnym trawniku žadaše sej trenar Pavel Runt wot swojich chowancow wěstu defensiwu. Start do hry wupadaše dobry, w 27. min. hosćo nawjedowachu. Po flance Luciana Zahrodnika wotwobara Weixdorfski hrajer třělwu Simona Žura z ruku. Jědnatku rutinjej Miroslav Sentivan wěsće přetwori. Nadobo množachu so njewěstosće w srjedźnym polu a zmylki w Chróšćanskej defensiwje. Tak steješe w 30. min. po wólnym kopje domjacy hrajer samlutki w šěsnatce a z hłójčku wuruna. Wrotar Petr Králíček so bula hišće dótkny, njezamó pak třělwu porjadnje wotwobarać. Přihrawki hosći běchu husto předołhe, a tak w ofensiwje mało móžnosćow wuskoči. Byrnjež tež hosćićel přewjele składnosćow njeměł, wón tajke bjez smilnosće wužiwaše. Tak nawjedowaše we 38. min. po konteru 2:1.

Z třomi dypkami do cila

wutora, 22. oktobera 2019 spisane wot:

Wacker Nordhausen

– FC Energija Choćebuz 1:2 (1:2)

Zestawa hosći: Moser – Hasse, Müller, Koch, Borgmann, Broschinski, Eisenhuth, Erlbeck, Taz (57. Zickert), Rangelov (90. Beyazit), Brügmann

Tež šestu winowatostnu koparsku hru pospochi wosta FC Energija Choćebuz bjez poražki, po tym zo bě pola Wacker Nordhausena dobyće 2:1 swjećiła. Jed­naše so wo načolnu hru štwórteho přećiwo pjatemu. Energija započa kaž sławna wohnjowa wobora a třěli dwoje wobhladanjahódne wrota, wšako hru dominowaše. Jara poradźenej kombinaciji zakónčištaj Axel Borgmann k 1:0 (4.) a Felix Brügmann k 2:0 (19.). Sekundy do přestawki pak třělichu hosćićeljo z ničeho 1:2 (45.).

Wrota domjacych za druhi połčas chětro motiwowachu. Nimo toho bu Tobias Hasse ze žołto-čerwjenej kartu pochłostany. Nětko měješe škit Energije hišće wjace dźěła. Z wuběrnym a bojowniskim wukonom pak so hosćo do cila wu­chowachu. Georg Zielonkowski

Wuslědki (22.10.19)

wutora, 22. oktobera 2019 spisane wot:

Kopańca, krajna klasa

Drježdźanski SC – DD-Laubegast 0:2 (0:2)

Běła Woda – Ćisk2:0 (0:0)

Rakecy – Drježdźany-Strěžin 1:2 (1:0)

Wocl Rěčicy – Borea Drježdźany 3:4 (3:2)

Rotacija DD – Großröhrsdorf 1:2 (0:0)

Weixdorf – Chrósćicy 3:3 (2:1)

Trjebin – Wódrjeńca4:0 (1:0)

1. Drježdźany-Laubegast 8 24 : 14 17

2. TSV Rotacija Drježdźany 8 17 : 10 14

3. SZ Drježdźany-Strěžin 7 14 : 8 14

4. SC Borea Drježdźany 7 17 : 14 13

5. ST Trjebin 8 14 : 12 13

5. VfB Běła Woda 1909 8 14 : 12 13

7. SC Großröhrsdorf 8 11 : 12 13

8. Rakečanske ST 8 17 : 12 11

9. Drježdźanski SC 1898 8 10 : 12 8

10. SG Weixdorf 7 14 : 17 8

11. FC Wocl Rěčicy 7 14 : 17 7

12. ST Wódrjeńca 02 7 10 : 17 7

13. SJ Chrósćicy 8 12 : 17 6

14. ST Ćisk 7 7 : 21 2

wokrjesna wyša liga

Połčnica – Hnašecy-Dobruša 2:0 (1:0)

Kumwałd – Horni kraj4:4 (3:3)

Kulow – Großnaundorf 5:1 (1:0)

Ralbicy/Hórki – Ramnow 1:4 (0:1)

Wojerowski FC – Wachau 4:4 (2:3)

Marijina hwězda – Něm. Pazlicy 3:2 (1:1)

Porchow – Hory0:3 (0:0)

Kinspork/Łužn. – Germ. Budyšin 0:3 (0:3)

1. Drohotka Ramnow 9 29 : 10 24

2. Módro-běli Kulow 9 23 : 10 23

3. Póst Germania Budyšin 9 24 : 11 22

4. LSV Hory 9 19 : 14 18

5. ST Horni kraj-Sprjewja 9 26 : 15 16

6. Sokoł Ralbicy/Hórki 8 21 : 13 16

7. ST Marijina hwězda 9 20 : 19 14

8. ST Hnašecy-Dobruša 9 17 : 18 13

9. TSV Połčnica 9 19 : 30 12

10. SG Großnaundorf 9 16 : 19 10

11. TSV Wachau 10 22 : 25 9

12. Wojerowski FC 9 23 : 24 8

13. Natwar Němske Pazlicy 9 13 : 20 7

14. Motor Kumwałd 9 16 : 27 5

15. ST Kinspork/Łužnica 9 6 : 17 4

16. ST Porchow 9 6 : 28 3

wokrjesna liga, stafla 2

HZ Hórnikecy – Rakecy II/Šćeńca 5:0 (0:0)

Wojerowski FC II – Malešecy 1:3 (1:1)

Wulka Dubr. – Łaz/Běły Chołmc 0:3 (0:2)

Lubuš/Bluń – Łuty 2:4 (0:1)

Marijina hwězda pokalny derby dobyła

póndźela, 21. oktobera 2019 spisane wot:

ST 1922 Radwor

– ST Marijina hwězda 0:3 (0:2)

Zestawa domjacych: Grenzemann – Buša, Wjacławk, Jendrewski (90. A. Schulze), Wjeńka, Nuk, Rachela, Paška (55. Dźisławk), Glücklich (71. Hettasch), Pječak, T. Schulze

zestawa hosći: Hejduška – Wróbl, Bělk (58. P. Schmidt, 75. O. Schmidt), T. Jurš, Zelnak, Rab, R. Cyž (66. Lipič), Hawš, Šołta­, Eldor, Ch. Cyž

W druhim wokrjesnym pokalnym kole zetkaštej so w Radworju wokrjesny ligist z Radworja a wokrjesny wyši ligist z Pančic-Kukowa. Wobaj cyłkaj dyrbještaj někotrych hrajerjow kompensować. Pola hosći falowaše na přikład Oskar Hawš, pola domjacych Stephan Reineke, Sandro Kral, Michael Bauer a hač do zymy je so tež Fabian Šěrak ćežkeho zranjenja dla wotzjewił.

HZ Pančicy-Worklecy wuspěšne

póndźela, 21. oktobera 2019 spisane wot:

Wolejbul, wobwodna liga žonow – wuchodna Sakska:

1. Koblicy-Ladykracher 3 9 :1  9

2. HZ Pančicy-Worklecy 3 9 :2  9

3. TSV Kundraćicy  3 5 :6  4

4. Doprědka Rothenburg 1 3 :1  3

5. Nysa Wolejs 2 3 :3  3

6. OSC Lubij  2 4 :5  2

7. Ochranowske wolejf. 3 3 :9  0

8. MSV Budyšin 04 II 2 0 :6  0

9. ST Kupoj-Nowa Łuka 1 0 :3  0


Prěnje zastup­nistwo Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy, kiž hraje we wobwodnej lize wuchodna Sakska, měješe sobotu tydźenja dypkowu hru w Rychbachu (Reichenbach). Po tym zo bě druhe­ zastupnistwo hižo dopołdnja wuspěšnje hrało a sej prěnje tři dypki sezony zawě­sćiło, běchu hrajerki HZ Pančicy-Worklecy popołdnju na rjedźe.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND