Widźała,słyšała, napisała (20.09.21)

póndźela, 20. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Awtorka dźensa Halena Jancyna

Kónc tydźenja wotmě ­so zaso tójšto sportowych zarjadowanjow, tak tež jěchanski turněr na a wokoło sportnišća w Hórkach. Hižo 28. raz organizowaše tam konjace sportowe towarstwo Při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow jěchanske wubědźowanja. Tež lětsa ležeše fokus na přezpólnym jěchanju kaž tež při wuhotowanju sakskich mi­šterstwow. Tójšto přihladowarjow a lubowarjow konjaceho sporta bě do Hórkow přijěło.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk