Konsekwentniše mustwo sej dobyće zawěsćiło

póndźela, 14. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

HZ Hórnikečanski jězor

– ST Marijina hwězda 2:1 (1:0)

Zestawa hosći: Schmidt – Czapik, Jurš, Bělk, Wróbl (83. Hübner), Čornak (63. Prasse), Winkler, Hawš, Pakoßnick, Eldor

Po jednym lěće přestawki witachu koparjo ST Marijineje hwězdy we Wulkich Ždźarach zaso raz Křesćana Bělka. Jich něhdyši kapitan steješe samo w startowej zestawje. Hnydom z prěnjej móžnosću pak domjacy nawjedowachu. Po róžku padny bul před noze Stevena Gahna, kiž njeda so dwójce prosyć a třěli jón do wrotow (6.). Slědowachu wjacore dobre a jara dobre móžnosće za Pančičanow. Matijas Wróbl (17.), Jakob Pakoßnick (25.), Ali Eldor (27.) a Oskar Hawš (36.) pak njemóžachu wurunać.

Po 65 hratych mjeńšinach ležeše bul skónčnje tež we wrotach Hórnikečanow. Paul Schmidt bě preciznje do šěsnatki flankował a Sebastian Prasse hrajny nastroj do wrotow stłóčił. W kónčnej fazy njemóžeše zadnje mustwo hosći situaciju porjadnje wujasnić a Tobias Wersch třěli 2:1 (84.). A wulku šansu Pakoßnicka wrotar Sven Dankhoff z wuběrnej paradu znješkódni (89.).

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND