Z wurunanosću sej druhe městno wubědźili

wutora, 15. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Druhe městno wobsadźichu wolejbulisća kombinowaneho cyłka Budyskeje FSG a ST Marijineje hwězdy na regionalnych mišterstwach seniorow nad 53 lětami w Budyšinje. Stejo wotlěwa su to Jörg Reimann, Marko Suchy, Gerald Bachmann, Torsten  Gansauge, Gerald Urban a Marko Kowar; klečo wotlěwa Měrko Korjeńk, Pedro Libš, Hagen Handrik a Florian Gutsche.  Foto: Měrko Korjeńk Druhe městno wobsadźichu wolejbulisća kombinowaneho cyłka Budyskeje FSG a ST Marijineje hwězdy na regionalnych mišterstwach seniorow nad 53 lětami w Budyšinje. Stejo wotlěwa su to Jörg Reimann, Marko Suchy, Gerald Bachmann, Torsten Gansauge, Gerald Urban a Marko Kowar; klečo wotlěwa Měrko Korjeńk, Pedro Libš, Hagen Handrik a Florian Gutsche. Foto: Měrko Korjeńk

Kónčna tabulka regionalnych seniorskich mišterstwow we wolejbulu

1. VZ Nordhausen   6  6:2

2.  FSG Budyšin/ST Mar. hwězda  4  5:2

3. SZ Motor Thurm   2  3:4

4. VZ Königstein   0  0:6


Po dobyću bronzoweje medalje na sakskich mišterstwach seniorow w Lu­biju pohosćichu wolejbulisća Budyskeje FSG a ST Marijineje hwězdy dalše tři cył­ki w sportowej hali Serbskeho šulske­ho a zetkawanskeho centruma Budyšin, zo bychu so wo jězdźenku za něm­ske zwjazkowe mišterstwa w Berlinje wubědźowali.

Nimale by so Budyskim serbskim a němskim senioram sensacija poradźiła, woni pak su finalnu partiju přećiwo durin­ske­mu mištrej VZ Nordhausen z 1:2 snadnje přěhrali.

W turněrowej formje hraješe kóždy přećiwo kóždemu dwě do­byćerskej sadźbje. Po wulosowanju na­stupichu Łuži­čenjo najprjedy přećiwo VZ Königsteinej, aktualnemu sakskemu wicemištrej. Tón pak njeměješe tónraz wšitkich hrajerjow k dispoziciji a bě w přijimanju nadaćow a w nadběhu słabši. Přěhra tuž wobaj přechodaj z 19:25 a 18:25.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND