XVI. wšosokołski zlět woła

štwórtk, 24. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Čěska stolica Praha budźe wot 1. do 6. ju­lija zetkanišćo Sokołow z cyłeho swěta, mjez nimi tež serbskich. Wot prěnjeho zlěta w lěće 1882 přewjedu so mjeztym 16. raz masowe sportowe zarjadowanja, hdźež po­skićeja kulturne programy. Lětuši zlět steji w znamjenju stoteje róčnicy załoženja republiki, 70. róčnicy zhubjenja swobody přez hitlerowcow a 50. róčnicy Praskeho nalěća.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND