15. nócny žabjacy běh w Běłej

srjeda, 04. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Mjeztym hižo 15. nócny žabjacy běh přewje­dźechu w Běłej za Kamjencom. A tón měješe znowa wjace hač tysac wobdźělnikowo. 252 šulerjow w jednotliwych starobnych klasach a 754 dorosćenych atletow, mjez nimi 87 lubowarjow walkinga, pak je swoju wotpowědnu čaru zmištrowało.

Nócny běh wuwiwa so na zarjadowanje, kotrež přiwabja kóžde lěto tež šwarnu ličbu serbskich lubowarjow wubědźowanja a po tym na wotpowědne kulturne a zabawne poskitki na běhanskim arealu, zwjazane z mytowanjom dobyćerjow a počesćenjom z pokalemi.

Ze serbskich starterow wubědźištaj sej na distancy 2,0 km w skupinje pod 10 lětami Jarek Schade z Budyšina 1. městno (8:36 min) a sotra Jitka 3. městno (9:39 min). Z wulkim wuspěchom wojowaštaj tež Grubertec bratr a sotra z Chasowa: Isabella wobsadźi w samsnej skupinje 2. městno (9:18 min) a bratr Ben w skupinje pod 16 lětami 4. městno (8:06 min).

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND