Stari knježa Sokoła z dobyćom do lěćneje přestawki

wutora, 10. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Aktualna tabulka wólnočasneje koparskeje ligi (starych knjezow) WFV

1. Sokoł Ralbicy/Hórki 11 40 : 10 28

2. HZ Wojerecy/Wětnica 11 48 : 14 27

3. Módro-běli Kulow 11 20 : 11 21

4. LSV Hory 11 27 : 18 16

5. HZ Hórnikecy/Ćisk 9 24 : 24 13

6. Jednota Wojerecy  10 13 : 24 12

7. Aktiwist Wojerecy 10 30 : 47 12

8. HZ Rakecy/Šćeńca 9 13 : 19 10

9. HZ Bluń/Lubuš 10 13 : 20 7

10. HZ Lok Wojerecy 10 10 : 51 3


Sokoł Ralbicy/Hórki

– HZ Bluń/Lubuš 3:1 (2:0)

Zestawa domjacych: Měškank – Statnik, Brězan (30. M. Žur), Jakubaš (50. Serbin), Lulak, Brückner (60. Schultz), Hrjehor, Zynda, Bjeńš, Matka, Šołta (41. Šwejda)

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND