W treningowym lěhwje so poćili

štwórtk, 09. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Chróšćanscy koparjo nastupichu we wobłuku treningoweho lěhwa přećiwo NKS Start Namysłów. Pólscy hosćićeljo hrajachu z chětro młodej zestawu, w kotrejž mějachu tójšto koparjow młodźiny A. Tući su mjenujcy w 1. lize zasadźeni.  Foto: Feliks Cyž Chróšćanscy koparjo nastupichu we wobłuku treningoweho lěhwa přećiwo NKS Start Namysłów. Pólscy hosćićeljo hrajachu z chětro młodej zestawu, w kotrejž mějachu tójšto koparjow młodźiny A. Tući su mjenujcy w 1. lize zasadźeni. Foto: Feliks Cyž

Minjeny štwórtk běchu so koparjo Chróšćanskeje SJ na puć do Pólskeje nastajili. Cil rěkaše wjes Raszowa w gmejnje Leśnica. Po někak tři a poł hodźiny docpě­chu mužojo kwartěr za přichodne dny: hotel Viktorjan. Na druhi dźeń rano započachu trenować. Trenarjej Detlefej Panitzej dźěše při tym wosebje wosebje wo wu­trajnosć. Prěnjej połdrahodźinskej jednotce přizamkny so připołdnju dalša. Tež testowa partija steješe hišće na programje. Přećiwnik bě mustwo ze Stareho Ujazda, hrajace na 6. runinje pólskeho ligo­weho systema. Loni bě wone postupiło a ma ambicije dale postupić. Tak steještej na kopanišću runohódnej cyłkaj. Zaměr testa njebě jenož dobry wuslědk, skerje wuspytanje wšelakich formacijow. Spočatnje bě widźeć, zo maja Chróšćenjo napinacy trening za sobu. Domjacy běchu přeco kročel spěšniši a so w dwu­bojach přesadźichu. Spytachu přećiwnika zahe pod ćišć stajeć, tak zo bě opcija za SJC husto­ jenož dołhi bul. Hosćićeljo w ofen­siwje so z technisce sylnymi hrajerjemi přeco zaso do šěsnatki předrěwachu.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND