Ze zhromadnej power do noweje sezony

póndźela, 13. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Nowe mustwo z trenarjom Stefanom Mühlom (nalěwo) a předsydu Viktorije Alojsom Mikławškom (napr.)  Foto: Jörg Stephan Nowe mustwo z trenarjom Stefanom Mühlom (nalěwo) a předsydu Viktorije Alojsom Mikławškom (napr.) Foto: Jörg Stephan

Wolejbulistki z Pančic a Worklec tworitej hrajne zjednoćenstwo

Žony wolejbuloweju mustwow Sportoweho towarstwa Marijina hwězda a Viktorije Worklecy su sej za nowu hrajnu dobu 2018/2019 tójšto předewzali. Zhromadnje chcedźa so wone we wobwodnej lize wuchodna Sakska wo dobre městno w srjedźnym polu tabulki prócować. Za wobě towarstwje je to šansa a runočasnje směrodajny rozsud za sportowe wuwiće a atraktiwitu regiona.

Hižo štyri lěta hraja wolejbulistki ST Marijineje hwězdy we wobwodnej lize,­ za Worklečanki je to nowinka. Wone zběrachu nazhonjenja dotal we wob­wodnej klasy. Za trenarja Stefana Mühla wobsteji nadawk wosebje w tym, „wu­tworić z 18 hrajerkow cyłk. Lěpšina taj­keho zjednoćenstwa je relatiwnje wulki kader. Zhromadnje mamy cyle jednorje lěpše šansy, region we wobwodnej lize z dobrym městnom zastupować. Runočasnje je to wězo wužadanje z dotal dweju mustwow optimalny team wutworić.“ Podpěru dóstanje nowy trenar z Pančanskeho boka wot Daniele Kraloweje.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND