Tež serbscy atleća wuspěšni byli

srjeda, 12. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Rekordne wobdźělenje na lětušim běhu po Krakečanskich hórkach

Srjedu, 29. meje, wotmě so 32. raz běh po Krakečanskich hórkach. Na šěsć rozdźělnych distancach wubědźowachu so běharjo wot bambinijow hač k 85lětnymaj wuměnkarjomaj, a to po wotpowědnych kołokursach. Bambinije star­towa­chu na 350 metrow, starše dźěći a młódši šulerjo na 0,7 km, starši šulerjo na 2 km, młodostni a dorosćeni wšěch starobnych klasow na distancomaj 5,1 a 10,2 km. Na 5,1 km su tež lubowarjo walkinga mocy měrili. Cyłkownje je 520 atletow do cila doběžało, mjez nimi 29 wobdźělnikow walkinga, štož běše zaso nowy rekord.­ Lońši je so tak wo 52 atletow polěp­šił! Starterojo běchu z cyłeje Hornjeje kaž ze srjedźneje Łužicy a jednotliwcy tež z Delnjeje Łužicy, z Drježdźan a wokoliny, Neustadta, Radeburga, Mišna a Pirny. We wšěch běhach su serbscy starterojo wuspěšnje wojowali.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND