Stadion nětko ze serbskim wobličom

póndźela, 27. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Swoju hłownu zhromadźiznu přewjedźechu Sokoljo z Ralbic minjenu wutoru. Něhdźe 30 čłonow delanskeho towarstwaa přichwataše do korčmy w stadionje „Jurij Frencl“. Prezident Dierk Šewc powita wšitkich přitomnych a formality poměrnje spěšnje přerěča. Wšitcy wobdźělnicy so za to wuprajichu, zo Šewc ze swojim teamom dale na čole Ralbičanskeho Sokoła dźěła. Kaž hižo staremu předsydstwu přisłušeja nowemu nimo Šewca tež wiceprezident Olaf Poldrack, sportowy direktor Steffen Frencl, pokładnik Roman Mjetaš-Wowčer a nawoda juniorow Jurij Bjeńš. Naposledk mjenowany jima so na to tež słowa. Wosebje wu­zběhnył je Sernjančan spore dźěło mjeztym 17 dorostowych trenarjow. W Ralbicach honi tuchwilu wjac hač 100 dorostowych koparjow za bulom – telko tam w zašłych lětdźesatkach njemějachu. 2008 na přikład bě jich mjenje hač 50.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND