Widźał, słyšał, napisał (15.02.16)

póndźela, 15. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Bórze, lubi přiwisnicy serbskeje koparskeje wubranki žonow a muži, skónčnje zhonimy, hdy wotměja so hry předkoła europeady w juniju w Ital­skej. Hakle tydźenja sym z hłownym zamołwitym za turněr narodnych mjeńšin Siegfriedom Stockerom telefonował. Wot njeho chcych doskónčny hrajny plan europeady zhonić. Wón wšak praji, zo běchu tamniši čłonojo přihotowanskeho wuběrka hišće jónu wšitko tam a sem suwali a chcychu plan hač do minjeneho pjatka zestajeny měć. Hłowny zmysł dalšeho předźěłanja bě, zo so hry, kaž na přikład duele našeju serbskeju wubrankow, w samsnym času njepřewjedu. W prěnim naćisku mjenujcy tomu tak bě, zo dyrbještej łužiskej wubrance w předkole w samsnym času nastupić. Tajke dwojenja po słowach Siegfrieda Stockera nětko wjace njebudu.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND