Widźał, słyšał, napisał (22.02.16)

póndźela, 22. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Jurij Nuk

W mjezyfazy do prěnjeho lětušeho starta rjadneju lisćinow Drježdźanska wobwodna lisćina a Wopačanski cup bě­harjow 2016 su so wjacori entuziasća hišće na tajkich tradicionalnych wurisanjach wubědźowali, kaž su to silwesterskej běhaj w Budyšinje a Oberlichtenauwje a nowolětny běh we Wojerecach. Hač do spočatka nalěća přihotuja so běharjo nětko na nowu sezonu. Nimo intensiwneho treninga w přirodźe při najwšelakorišim wjedrje činja woni to po datych móžnosćach a wuměnjenjach tež na sněhakach abo smykačach. Bohužel njeběchu dotalne přihoty w sněze a na lodźe za wurunanje tajkeho treninga w našich kónčinach nimale scyła date. Štóž pak dyrbi w tejle ćežkej fazy za duch a ćěło ze swojeho intensiwneho treninga dźěle šmórnyć, dyrbi potom w poprawnej wubědźowanskej sezonje wosebje we wutrajnosći ze słabšimi wukonami ličić.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND