Widźał, słyšał, napisał (21.11.16)

póndźela, 21. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Clemens Šmit

Pismikaj RB stejitej aktualnje za njepřestajnu debatu w koparskim swěće. Wšudźe so wo tym w němskich medijach rozprawja a tež na kromje serbskich sportnišćow so mócnje diskutuje. Kawsa RB Lipsk dźěli, kaž to tydźenja w nowinje LVZ čitach, přiwisnikow kopańcy kaž něhdy profet Mójzes Čerwjene morjo. Po kóncu tydźenja dóstanje tale tematika zawěsće přidatny pohon, dokelž je mustwo RB Lipsk po dobyću přećiwo Leverku­senej a po poražce Bayerow w Dortmundźe načolnistwo prěnjeje koparskeje zwjazkoweje ligi přewzało. Z tym do sezony zawěsće nichtó ličił njebě! Za někotrych woznamjenja to dotalny wjeršk dospołneho wutupjenja koparskeje kultury. Tamni widźa w tym skónčnje zaso šansu, zo bój wo němske mišterstwo na napjatosći dobywa.

Fakt je: W běhu jeno sydom lět poradźi so konstruktej RB Lipsk razantny postup z pjateje ligi na čoło tabulki prěnjeje koparskeje ligi. Prěni raz po 14 měsacach njesteja nětko Bayerojo na prěnim městnje, ale nowačk z Lipska.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND