Widźał, słyšał, napisał (07.08.17)

póndźela, 07. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa André Strelow

Skónčnje je tež pola nas tak daloko. W Němskej kopańcy swjećeše kónc tydźenja widejowy sudnik swoju premjeru. Žadanje, tajkeho sudnika skónčnje zasadźić, bu w zašłych lětach stajnje wótřiše. Sportowe towarstwa a zamołwići koparksich cyłkow pytachu přičinu swójskeje poražki prawidłownje mjez sudnikami. W supercupje, hdźež hrajachu lońši mišter FC Bayern Mnichow a pokalny dobyćer Borussia Dortmund přećiwo sebi, techniku hižo zasadźichu. Diskusije pak wostanu. Přihladowarjam rozsudy mjenujcy transparentne njejsu. Njepokazaja wšak w telewiziji, kak widejowy sudnik swoje dźěło wukonja a po kotrych kriterijach wón doskónčny rozsud twori. Hač je Joshua Kimmich w nimohrě stał abo nic, njehodźeše so zašłu sobotu hižo doskónčnje dopokazać. Wćipny sym tež, kak so technika přez dlěši čas wuwije. Před dwěmaj tydźenjomaj wobhladach sej w Lipsku swětowe mišterstwa w tesakowanju. Tam hižo wjacore lěta widejoweho sudnika zasadźuja. Při dwělomnych dypkach móže sej jednotliwc zasadźenje widejoweho sudnika wuprosyć.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND