Widźał, słyšał, napisał (14.08.17)

póndźela, 14. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Toni Ryćer

Wot jutřišeho dnja budźe wobswět zaso wo něšto čisćiši a moje swědomje tróšku wolóžene. Před někotrymi dnjemi dóstach mjenujcy póštu, zo mam swoje awto do fachoweje dźěłarnje k nahrawanju noweje kompjuteroweje software přiwjezć. Cyła procedura ma jenož někak poł hodźiny trać, a mój nětko hišće nječisty lubušk změje po „operaciji“ takrjec zelenu wutrobu. Wězo za to žanoho fenka zapłaćić njetrjebam. Nawopak, dóstanu w čakanskim křesle šalku słódneho kofeja a móžu připódla w prospektach najnowše awtowe modele wobdźiwać. Kak a hač to do­cyła wšitko tak spěšnje a jednorje funguje z tym čistym wotpłunom, njemóžu sej přiwšěm tak prawje předstajić. A čehodla poprawom njejsu jón hižo při produkciji awta wobkedźbowali? Njemóžu a nochcu to posudźować, nimam prosće trěbnu technisku wědu. Budu pak dokładnje hladać, kak so změny na wukon a přetrjebu wuskutkuja.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND