Widźał, słyšał, napisał (28.08.17)

póndźela, 28. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Křesćan Korjeńk

„Money, money, money ...“ njespěwaše jeno znata šwedska skupina ABBA. Takle rěka tež w filmowym musicalu „Cabaret“.

Čehodla runje z „pjenjezami“ swój přinošk zahajam? Wěcywustojni znajerjo kopańcy­ drje hižo dawno wědźa, na čo so­ měrju! Wězo dźe wo miliony, kotrež koparske kluby za hrajerjow płaća. Ně­kotryžkuli cyle wěsće z hłowu wije, hdyž so wo tajkich sumach słyši. Je da kopar woprawdźe miliony hódny abo wjerći so spirala do bjezdna? Dawno hižo zwě­sćamy, zo płaća so runje w kopańcy njesměrnje wysoke sumy: Hač su to pjenjezy za docpěće dalšeho pokalneho koła abo za wusyłanje w telewiziji. Wo płaćiznje zastupnych­ lisćikow nochcu ani rěčeć. Nochcu tež naličić, kak dołho dyrbi „normalny“ čłowjek dźěłać, zo by lětnje telko zasłužił kaž někotři hrajerjo wšědnje! Sport honi za rekordami, dale a bóle pak za pjenježnymi.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND