Widźał, słyšał, napisał (11.09.17)

póndźela, 11. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Clemens Šmit

„Hej, pohladaj raz, kak su Ralbičenjo a Radworčenjo hrali?“, prašeše so njedawno Chróšćan kopar swojeho kolegi-sobuhrajerja po hrě w kabinje. A handy njezdźěli jemu jenož wuslědki, ale hnydom tež mjena třělcow wrotow a zaměstnjenje w tabulce. Kak daloko technologiske wuwiće dźensniši čas hižo naše dźěło wolóža, widźimy tež na polu kopańcy. Kompjutery wupluwaja wuslědki, statistiki, tabulki w běhu sekundow. Zo pak mjeztym tež hižo samostatnje sportowe rozprawy zhotowjeja, mi dotal znate njebě!

Poprawom nochcych swojimaj wočomaj wěrić, jako slědowace čorne na běłym w artiklu Frankfurtskeje wulkeje nowiny čitach: „Kaž je na polu akcijowych rozprawow a bursowych prognozow hižo uzus, informuje dźeń a wjace digitalnych a čišćanych wudaćow swojich čitarjow tež na polu sporta z pomocu algoritmiskeho žurnalizma.“ Algo … što? Přełožene rěka to, zo njepisa redaktor sportowu rozprawu, ale čini to kompjuter z pomocu tekstoweho korpusa a jednotliwje zasadźenych datow.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND