Widźał, słyšał, napisał (17.10.17)

wutora, 17. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Hišće přeco słyšu tu a tam rozmołwy wo sportowym wjeršku w kopańcy njedawno w Chrósćicach. W třećim kole wo pokal sakskeho koparskeho zwjazka nastupi profijowe mustwo z třećeje najwyšeje ligi w małej serbskej wsy. Wjace hač 700 přiwisnikow přichwata wonu njedźelu do Chróšćanskeho stadiona, byrnjež wjedro runjewon najrjeńše njebyło. A tež hdyž je serbske mustwo na kóncu 0:5 podležało a bjez šansy na dobyće z pokalneho wubědźowanja zlećało, je hra přećiwo profijam tež hišće dwě njedźeli po tym přičina tójšto zajimawych rozmołwow. Z jedneje tajkeje sym prašenje wusłyšał, čehodla njebě kamery w stadionje, kotraž je hru nahrawała a čehodla so žane wobrazy wo hrě w telewiziji njepokazaja. Wotmołwa je cyle jednora. Jeli chce něchtó wurězki hry w telewiziji pokazać, dyrbja so prawa kóždeje jednotliweje hry wot koparskeho zwjazka kupić. Dokelž pak jednaše so wo hru třećeho koła wubědźowanja, kotrejež wuslědk bě měnje abo bóle wotwidźomny, njeje so žana redakcija za to rozsudźiła, prawa kupić.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND