Widźał, słyšał, napisał (14.11.17)

wutora, 14. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

André Strelow

W zašłej kolumnje pisach wo prěnich nazhonjenjach zasadźenja widejowych sudnikow w zwjazkowej koparskej lize. Problemy dale wobsteja, runje hladajo na fakt, w kotrym wokomiku widejowy sudnik docyła zakroči. Třěšny zwjazk DFB je nětko jasne prawi­dła wozjewił. Hač so situacija polěpši, to pokazaja nam přichodne tydźenje a měsacy. W tym nastupanju je znaty koparski sudnik Manuel Gräfe dalše diskrepancy w zwisku z posudźowanjom sudniskich wukonow narěčał, kritizujo, zo wukony zdźěla njeobjektiwnje nastawaja. Posudźowanja so zdźěla skoriguja, tak, kaž su trěbne. Nimo toho zhotowištaj zamołwići za sudnikow Herbert Fandel a Helmut Krug lisćinu ze sudnikami, „rjadowanu bóle po stykach a nosu“. Tele wuprajenje Gräfy je dalši znaty sudnik Felix Brüch podšmórnył. To bě wězo sylny tobak a na boku DFB wulki wukřik.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND