Widźał, słyšał, napisał (14.11.17)

wutora, 14. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

André Strelow

W zašłej kolumnje pisach wo prěnich nazhonjenjach zasadźenja widejowych sudnikow w zwjazkowej koparskej lize. Problemy dale wobsteja, runje hladajo na fakt, w kotrym wokomiku widejowy sudnik docyła zakroči. Třěšny zwjazk DFB je nětko jasne prawi­dła wozjewił. Hač so situacija polěpši, to pokazaja nam přichodne tydźenje a měsacy. W tym nastupanju je znaty koparski sudnik Manuel Gräfe dalše diskrepancy w zwisku z posudźowanjom sudniskich wukonow narěčał, kritizujo, zo wukony zdźěla njeobjektiwnje nastawaja. Posudźowanja so zdźěla skoriguja, tak, kaž su trěbne. Nimo toho zhotowištaj zamołwići za sudnikow Herbert Fandel a Helmut Krug lisćinu ze sudnikami, „rjadowanu bóle po stykach a nosu“. Tele wuprajenje Gräfy je dalši znaty sudnik Felix Brüch podšmórnył. To bě wězo sylny tobak a na boku DFB wulki wukřik.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND