Widźał, słyšał, napisał (20.11.17)

póndźela, 20. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Michał Nuk

Hišće 81 dnjow hač do Pyeongchanga. Swětowy zymski sport hotuje so 13. raz na swój wjeršk. Kónc tydźenja je so w tójšto disciplinach olympiska sezona zahajiła; a hižo na ličbje wobdźělnikow so wotbłyšćuje, kak wažna wona je. A to za etablěrowane kraje fa­woritow, kotrež liča z wjele medaljemi, runje­ tak kaž za eksotow. W sankowanju w Inns­brucku-Iglsu na přikład chcyše so jenož pola žonow wjace hač 40 starterkow za hłowne wubědźowanje swětoweho cupa kwalifikować – w njeolympiskej sezonje je to snadź połojca. Někotre su z krajow, hdźež žana lodowa čara nje­eksistuje abo hdźež ani sněha njeznaja. W bobowym sporće móhła so samo w februaru stawi­zna „Cool Runnigs“ wospjetować. Žónske mustwo z Nigerije je so sobotu ze swojim pjatym dokónčenym běhom na čarje w Calgaryju za Olympiske zymske hry kwalifikowało – na samsnym městnje, hdźež bě před nimale 30 lětami jamaiske mustwo cyły swět zahoriło.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND