Widźał, słyšał, napisał (08.01.18)

póndźela, 08. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Tomaš Faska

Jutře za měsac je tak dalo­ko. W južnokorejskim Pyeonchangu zahaja so 23. olympiske hry w zymskich disciplinach. Kóžde štyri lěta zetkawaja so sportowcy z cyłeho swěta, zo bychu mocy měrili. A nimale kóždy, kiž je tónle podawk jako wobdźělnik dožiwił, drje wobhladuje to jako wjeršk swojeho ćěłozwučowanskeho wuwića.

Južna Koreja tele zymske hry prěni raz wuhotuje. Lětnju olympiadu wšak je hižo 1988 organizować směła.

Nětko potajkim Zymske olympiske hry w Južnej Koreji. Dwójce bě wony region ze 44 000 wobydlerjemi hižo kandidował a zwrěšćił, a to w lětomaj 2010 a 2014. Kónčina, kotrejež mjeno móžeš do serbšćiny přełožić z „Měr a wuspěch“, dyrbješe so kanadiskemu Vancouverej resp. ruskemu Sočijej kłonić. Nětko pak přesadźichu so poža­darjo z prowincy w horinach Taebaek chětro jasnje přećiwo francoskemu Annecy a „našemu“ Mnichowej.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND