Widźał, słyšał, napisał (29.01.18)

póndźela, 29. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Jurij Nuk

Kónc lěta je cyle wěsće nimale kóždy sportowc wo wukonach w swojej družinje přemyslował. Kóždy chce wšak wědźeć, hač su so nałožene mocy a wudawki zadanili. Tajka bilanca wuspěchow aktiwnych běharjow po srjedźnych a dołhich čarach w minjenej sezonje 2017 we wobłuku doskónčneho zaměstnjenja, wuhódnoćenja a mytowanja hłowneju rjadneju lisćinow našeju Łužicow, Wopačanskeho cupa běharjow a Łužiskeje běhanskeje serije kaž tež Drježdźanskeje wobwodneje serije, je zrealizowana. Poslednje lońše hódnoćenske wubědźowanje za Wopačanski cup kaž tež za Drježdźansku seriju běše 17. Biskopičanski Butrowohórski­ běh w septembru, a za Łužisku seriju běše to 39. Oberlichtenauski silwesterski běh.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND