Widźał, słyšał, napisał (13.03.18)

wutora, 13. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Clemens Šmit

„Hdyž sej mysliš, zo mysliš, potom sej jenož mysliš, zo mysliš ...“ – Chróšćanske druhe koparske mustwo ma nowu „kmótru“. Juliane Werding je jemu minjenu sobotu tři wažne dypki přećiwo kontrahentej z Lubuša zawěsćiła. Haj, tak to je. W kabinach Sokoła spěwa Měrćin Štrawba, za Horjansku rezerwu su to němske šlagry. Nastało bě wšitko při jědnatce, přeradźi mi nadběhowar Chróšćanow a zamołwity za hudźbu w kabinje. Wo kotru jědnatku so tu jedna, jědnatku při kopańcy abo znatu sobotnu zabawu, wšak nochcyše mi rjec. Ćim rjeńšo, zo stej kónc tydźenja wobě zastupni­stwje koparjow SJC z dobyćom do druheje połserije startowałoj. Štó by sej to myslił?

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND