Widźał, słyšał, napisał (19.03.18)

póndźela, 19. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Awtorka dźensa Halena Jancyna

Mjeztym 20. raz wotměja spočatk junija w Zhorjelcu „Swjedźeń wolejbula“. Woblubowany to wjeršk sezony, tež mjez serbskimi wolejbulistkami a wolejbulistami. Wšo dohromady 24 mustwow wojuje tam w třoch kategorijach wo dobyće. Jedna so wo turněry muži, žonow a wólnočasnych sportowcow Tež lětsa stej Viktoria Worklecy a ST Marijina hwězda zaso pódla. Za organizatora VfB Zhorjelc je to jubilej a zdobom kónčny dypk. Budźe to poslednje wubědźowanje tajkeho razu, dokelž towarstwo personelnych přičin dla po 25 lětach rozpušća. 30. junija so w towarstwje swěcy hasnu.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND