Widźał, słyšał, napisał (17.04.18)

wutora, 17. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Dźensa chcu so na tutym městnje temje abo lěpje prajene chutnemu problemej wěnować, kotryž wuhladaš stajnje zaso na sportnišćach resp. na kromje trawnika. Rěč je wo přehnatym fanatizmje někotrych fanow a w přiběracej měrje tež staršich, kotřiž sćěhuja hru swojeho dźěsća. Wšojedne hač napřećo sudnikej, přećiwniskemu mustwu abo samo swójskemu dźěsću – kotre słowa někotři trenarjo, mustwowi nawodźa abo samo starši na kromje hrajnišća wot so dawaja – nima po mojim měnjenju ničo, ale woprawdźe docyła ničo ze sportom a wosebje z respektom činić. To je jeničce hańba!

Snano dyrbi sej kóždy – wšojedne hač přiwisnik, trenar abo tež aktiwny kopar – druhdy tola zaso raz definiciju sporta přečitać a wuwědomić. Přetož po njej wo­znamjenja zapřijeće sport: aktiwita ćěła, kotraž je za zabawu a kotraž přewjedźe so z wjeselom.

Tola runje tele wjeselo, kotrež ma sport a w tym padźe kopańća być, někotři ze swojej zasakliwosću, z njemóžnymi wuprajenjemi a z přehnatym fanati­zmom cyle jednorje skóncuja.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND