Widźał, słyšał, napisał (23.04.18)

póndźela, 23. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Jurij Nuk

Nětko započina so poprawna lětuša lochko­atletiska sezona pod ho­łym­ njebjom we wšej šěrokosći swojich mnohich disciplinow. Tydźenje crossowych wubědźowanjow mjez druhim we Wostrowcu, w Połčnicy, Mužakowje, Bisko­picach a na horu Mnišonc su nimo. W tutych tradicionalnych a woblubowanych wurisanjach je so w jednotliwych starobnych klasach wo prědnje městna wojowało. To je tola přeswědčiwy přikład a dopokaz, zo je čłowjek z wotpowědnej krutej wolu a starobje přiměrjenym prawym tre­nin­gom nimale čas swojeho žiwjenja kma­ny­, so w běhanju a nimale runje tak w płuwanju kaž kolesowanju wubědźować. Prawidłowne sportowanje tyje našemu imunowemu systemej, překruty a wopačny trening pak strowoće skerje zeškodźi.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND