Widźał, słyšał, napisał (07.05.18)

póndźela, 07. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

André Strelow

Sezona w profijowej kaž tež amaterskej kopańcy Němskeje so nachila. Škoda, zo běše napjatosć w najwyšej zwjazkowej lize hižo po krótkim času zaso fuk. Šesty raz za sobu su Bayerojo mišter­sku šklu do Mnichowa wotwjezeli. Za chowancow trenarja Juppa Heynckesa je to mjeztym rutina. Na mjezynarodnej runinje pak běše za nich w połfinalu jězba zakónčena. Real Madrid pokaza cyle jednorje wjetšu překlepanosć, byrnjež Bayerojo we woběmaj partijomaj wjac hrajnych podźělow a šansow měli. Nětko ma trenar Heynckes hišće šansu na pokalne dobyće w Berlinje. Z wu­spěchom by swoje dźěło wurjadnje zakónčił a so na wuměnk podał. Přesłapili su chowancy Petera Stögera z Dortmunda. Něhdyša lochka hra je preč, cyłkej BVB faluje kon­stant­nosć. Tež byki z Lipska dožiwichu wočakowanu ćežku druhu sezonu a zběrachu prěnje nazhonjenja na europskej runinje. Dokelž sobotu dypkowu hru dobychu, móhli so woni hišće za městno europ­skeje ligi kwalifikować. Jeli pak přěhraja, móže so stać, zo póńdu z prózdnymaj rukomaj z hrajneje doby 2018/2019.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND