Widźał, słyšał, napisał (14.05.18)

póndźela, 14. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Michał Nuk

Hižo dołho je w Budyskej měšćanskej radźe rěč wo zdźerženju Króny. Při wšěch diskusijach wo předani abo wottorhanju zarjadowanišća su wše­lake skupiny, kotrež maja wosebite zajimy­ na městnosći. Jedna z nich su čłonojo billardoweje sekcije „BiGa Budyšin“ sportoweho towarstwa MSV 04. Hrajerjo a hrajerki zetkawaja so štyri króć wob tydźeń­ w Billardowej garaži k zhromadnemu treningej a wotměwaja tu turněry kaž tež domjace hry we wobłuku krajneje ligi pool-billarda. Po wuprajenju nawody sekcije Steffena Hohlfelda by tuchwilu jara­ ćežko było podobnje wulku rumnosć namakać, hdźež móhli trening a wubědźowanja na aktualnym stawje zaručić.

Hišće w NDRskim času bě kehelowy billard­ w Sakskej a Braniborskej popu­larny – mjez Serbami so wosebje Beno Pětška z błótowskich Bórkowow za sport z kijom a kulemi horješe a je hišće dźensa za tamniše 5. mustwo aktiwny.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND