Widźał, słyšał, napisał (27.05.19)

póndźela, 27. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Jan Hrjehor

„Maći Boža Róžeńčanska ...“, bě to fatalna situacija za mnje, jako sudźach duel koparjow-starych knjezow Sokoła Ralbicy/Hórki a Hrajneho zjednoćenstwa Rakecy/Šćeńca. Hižo w 11. min. bě so to stało, štož so ći we winowatostnej hrě jako wukubłanemu refereejej stać njesmě. Sym wobě karće zabył, žołtu kaž tež čerwjenu! Pytnych to hakle w tym wokomiku, jako hraješe kopar Sokoła w škiće wotpohladnje z ruku. Jako prěnje započachu mje hosćo ze wšěch kónc wob­wliwować a žadachu sej čerwjenu kartu, dokelž bě Ralbičanski hrajer po měnjenju Rakečanow posledni muž. To pak tak njewidźach a doběžach sej k asistentej, kiž běše tohorunja z lěhwa Ralbičanow. W tym wokomiku ani hišće njewědźach, zo wobě karće nimam. Dojednachmoj so z asistentom na žołty kartonk, dokelž njebě škitar Sokoła bul jako posledni muž z ruku hrał. Hakle nětko bě mi jasne: „Sym wobě karće zabył!“ Dokelž pak běch připadnje žołty trikot zdrasćeny, pokazach na njón a so tak wuchowach. Do toho běch so wězo pola wšitkich hrajerjow zamołwił a jim swój problem rozkładł.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk