Widźał, słyšał, napisał (08.07.19)

póndźela, 08. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

„Nam je zakazane z liftom jěć“, powěda namaj Mo Krüger w schodźišću krajneho sćelaka MDR w Lipsku, jako běžimoj z njej ze štwórteho poschoda do přizemja centrale MDR. Tam maja nimo drastoweho fundusa a maski na přikład tež telewizijne studija, z kotrychž wusyłaja. We wobłuku dwutydźenskeho šulerskeho praktikuma mojeho syna­ smědźachmoj w sportowej redakciji MDR Aktuell hospitować, tam zamołwitym přez ramjo hladać a wotběhi dnja sćěhować.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND