Widźał, słyšał, napisał (15.07.19)

póndźela, 15. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Awtorka dźensa

Tereza Wićazowa

Njedawno čitach zajimawy artikl, kiž so ze zadźerženjom a psychologiju wrotarja při třělenju jědnatkow zaběra. Jědnatka je prototyp za psychoduel w kopańcy. Slědźerjo ju lubuja, dokelž so wona pod standartizowanymi wuměnjenjemi wotměwa a skića z tym idealny psychologiski slědźenski objekt. Za wrotarja je to skerje njepřijomna situacija, dokelž pod wulkim ćišćom steji a je poslednja šansa, dokelž je pak za dobyće, pak za poražku zamołwity. Kóždy wrotar so hinak přihotuje. Pak čini „hamplmuža“ abo pohibuje so naprawo abo nalěwo, zo by třělca iritěrował, pak ma špikcedlku při sebi, zo by wědźał, do kotreho róžka třělc najhusćišo třěli abo prosće přećiwnika njewědomje manipuluje. Wšitke tři přikła­dy móža na swoje wašnje wuspěšne być.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND