×

Powěsć

Failed loading XML...

Widźał, słyšał, napisał (22.07.19)

póndźela, 22. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Tomaš Faska

Awto je za toho abo tamneho cyle prosće wobchadny srědk, z kotrymž přińdźeš poměrnje jednorje wot A do B. Mnohim pak je awto tež wosebity objekt, za kotryž so hori. Hač wosebje wupikany outfit abo wurjadna wukonliwosć motora, hač rafinowana elektronika abo njewšědny komfort wo­zy­dła – wšo to a wjace zbudźa mjez přećelemi awtomobila zajim a zahoritosć. A nochcu zaprěć, zo słušam tež hižo wot časa, w kotrymž započach so z awtami zaběrać, k lubowarjam dwu- a štyrikolesatych mašinow a korejtow.

Připad chce, zo směm so w tutej prawidłownej kolumnje runje dźensa jubilejej wěnować, z tutym metjejom wusko zwjazanym. Awtomobilowy sport zhladuje dźensa mjenujcy na 125. róčnicu wobstaća. Za tym chowa so historiski podawk 22. julija 1894 w Francoskej.

Na wonym dnju přewjedźechu prěnje awtomobilowe wujězdźowanje w sta­wi­znach čłowjestwa, a to wot Parisa do Rouena. Pariski žurnalist Pierre Giffard bě, z pomocu nowiny Le Petit Journal, tele­ premjerne wurisanje awtomobilow do žiwjenja zwołał.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND