Widźał, słyšał, napisał (13.08.19)

wutora, 13. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Beno Šołta

To čitach před někotrymi dnjemi w nowinach: „Christina Obergföll dóstanje nětko, jědnaće lět po olympiskich hrach w Pekingu, slěbornu medalju za mjetanje hlebije. Tehdy bě wona bronzu dobyła. Tola nětko je doskónčnje jasne, zo bě Rusowka, dotal druha, doping wužiwała. Tak tehdyšu medalju zhubi. Zasad­nje je to w mojimaj wočomaj prawy krok, ale přepozdźe. Dopingowe testy ho­dźa­ so w běhu dnjow wuhódnoćić. Jenož běrokratije dla je so wšitko tak dlijiło. Němska mjetarka hlebije Obergföll hižo někotre lěta wjace aktiwnje njesportuje. Slěbro tuž za nju dźensa přewulki wo­znam nima, kaž praji.

Jako zastupich do němskeje triatlonoweje unije, dyrbjach podpisać, zo njewužiwam doping a zo smědźa mje stajnje po wubědźowanjach kontrolować. To drje hišće njejsu, ale móžu sej derje předstajić, kak móže to sportowca boleć, je-li něchtó druhi pod wliwom dopinga lěpši był. Sy wšitke mocy mobilizował, lěta dołho trenował, zo by spěšny był, ale něchtó je někotre sekundy abo metry lěpši – tola z pomocu chemije a nic pilnosće a česćelakomnosće.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk