Widźał, słyšał, napisał (19.08.19)

póndźela, 19. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Bul so zaso kula, a to we wšěch hrajnych klasach. Wosebje w prěnjej zwjazkowej lize wuhladamy wjele nowych trenarjow. Tak chce najmłódši nazwučowar Julian Nagelsmann w Lipsku pozitiwne wuwiće zašłych lět dale­ wjesć. Budźe zajimawe, hač móže ze swojim nowym cyłkom wulkich faworitow hnydom mjerzać. Lipšćenjo dźě chcedźa přiwisnikam tež raz jedyn titul prezentować móc. Toho abo tamneho doro­stoweho hrajerja chce Nagelsmann tohorunja integrować, štož je so jemu hižo w Hoffenheimje přeco zaso radźiło.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND