Widźał, słyšał, napisał (26.08.19)

póndźela, 26. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

André Strelow

Na sportnišćach mustwa zaso za bulom honja, a kaž kóžde lěto je so zaso­ raz něšto na koparskich prawidłach změ­ni­ło. To wězo tež za nas sudnikow płaći. Wšako dyrbimy nowosće konsekwentnje nałožować a je trenarjam, hrajerjam a zamołwitym rozjasnić. Ně­ko­tre nowe prawidła su za mnje zmy­sła­połne. Dalše zdźěla z prašakom zwjazuju. Chcu tu někotre tróšku bliže předstajić.

1. Na spočatku hry je při wólbje stronow a zakopa nětko móžno sebi wuzwolić, hač chce mustwo zakop abo wotlěwa doprawa abo wotprawa dolěwa hrać.

2. Při wuměnje ma wotchadźacy hrajer nětko najkrótši puć z kopanišća wužiwać. Z tutej kročelu ma so zdobom brojenju časa­ zadźěwać. Dobry to rozsud, hladajo na kónčnu fazu hry.

3. Dalše nowe prawidło je, zo njesmědźa so přećiwniscy koparjo do škitneje murje stupić, jeli tajka z wjac hač třoch hrajerjow wobsteji. Tołkanja a storkanja su tak jenož hišće sportowe stawizny.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk