Widźał, słyšał, napisał (02.09.19)

póndźela, 02. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Michał Nuk

Zašłe kóncy tydźenja stejachu zaso w znamjenju wutrajnostneho třiboja we Łužicy. Knappenman we Łazu je tež lětsa znowa syłu sportowcow přiwabił. Triatlon při Třižonjanskim jězoru je tak woblubowany, dokelž namaka kóždy zajimc, wšojedne hač dołholětny rutinjej abo započatkar, kmany poskitk. Přede­wšěm kolesowanska čara po dobrym asfalće je płona a spěšna, nichtó so dołhich horow bojeć njetrjeba. Kontrast k tomu mamy 80 km južnišo. Krótko do Knappenmana wotměwa so wokoło Olbersdorfa O-See-Challenge, kotraž słuša do swětoweje wubědźowanskeje serije XTERRA. Tu je hinaši material trěbny – po płuwanju dźe na mountainbiku přez kamjenje a korjenje Žitawskich horin, prjedy hač so naročny crossowy běh přizamknje. To wo­sebje na kolesu woznamjenja, zo trjebaš nimo wutrajnosće tež dobre techniske a koordinaciske zamóžnosće, njechaš-li přewjele mocow a časa zhubić.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk